Máy Phát Điện Chạy Dầu 5Kw Kabuto KBT6000SD – Cách Âm

0901.170.190