Máy mài bàn Hồng Ký 2 đá 1.5HP 220V 200mm

0901.170.190