Máy khoan đục bê tông Total TH1153216

0901.170.190