Máy hàn que điện tử Classic ZX7 200I

0901.170.190